در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401
 •  

   

   

   

  فایل راهنمای سامانه بوستان 

   

  آموزش شیوه انتخاب واحد در سامانه بوستان 

   

              

   

  شماره تلفن پشتیبانی دانشجویان 

   

  شماره تلفن پشتیبانی سامانه بوستان :       33267804 - 011  

   

  آموزش عمران و معماری : مستقیم 01133242804  داخلی 01133248013 -  01133240744 داخلی 233 ( خانم زارع - جعفری)

   

  آموزش گروه علوم مهندسی و انسانی : مستقیم 01133267806 داخلی 01133248013 -  01133240744 داخلی 260 ( محمودی - بخشی - چمندیان)

   

  آموزش برق و کامپیوتر : مستقیم 01133267809  داخلی 01133248013 - 01133240744 داخلی 266 ( شفاهی - بزرگی )

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  شماره تلفن و آدرس تلگرامی آموزشهای مختلف جهت عضویت دانشجویان

   

     

   

  شماره تلفن پشتیبانی اساتید دانشکده ( مشکلات تعریف دروس و برنامه هفتگی) 

   

  01133248013 - 01133240744  داخلی  227 آقای موسوی