در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

بازدید رئیس امور دانشجویی و حراست به نمایندگی از دانشگاه فنی و حرفه ای واحد استان مازندران از دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد

بازدید ازخوابگاه و سلف دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد

به گزارش روابط عمومی در روز یک شنبه مورخ 1401/02/04 کاوه رئیس اداره امور دانشجویی و قاسمی کارشناس مسئول حراست، به نمایندگی از دانشگاه فنی و حرفه ای واحد استان مازندران از اتاق های دانشجویی و آشپزخانه خوابگاه و سلف سرویس دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد بازدید بعمل آوردند و ابراز رضایتمندی و تقدیر و تشکر نمودند.

روابط عمومی دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد

 

 

تاریخ انتشار: ۲۳ ساعت پیش

نظرات کاربران