در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

جلسه ی مشترک گروه ساختمان و معماری دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری با سازمان فنی و حرفه ای شهرستان ساری

جلسه ی هم اندیشی مدیر گروه ساختمان و معماری دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری (جناب آقای احمدنژاد) به همراه جناب آقای هوشیارخواه (از اساتید گروه دانشکده) با سرکار خانم شریفی (رئیس سازمان فنی و حرفه ای شهرستان ساری) به همراه کارشناسان محترم آن سازمان، در روز دوشنبه مورخ 140125 در محل سازمان فنی و حرفه ای شهرستان ساری تشکیل گردید.

اهم موارد مطروحه در این جلسه که با هدف توسعه ی همکای های دوجانبه بین دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران و سازمان فنی و حرفه ای شهرستان ساری برگزار گردید، به شرح زیر می آید:

   * پیگیری در خصوص شکل گیری مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره ی شغلی به منظور امکان برگزاری کلاس ها و دوره های سازمان در دانشگاه فنی و حرفه ای.

   * امکان برگزاری کلاس های درسی دانشگاه در قالب کلاس های مهارت آموزی سازمان با دریافت معرفی نامه های سازمان.

   * معرفی دانشجویان متقاضی کارآموزی به سازمان فنی و حرفه ای جهت گذراندن دوره های کارآموزی در قالب مشارکت در کلاس های مهارت آموزی سازمان.

   * کمک به دانشجویان متقاضی شرکت در کلاس های مهارت آموزس سازمان با تخصیص تخفیفات ویژه.

   * معرفی اساتید برجسته ی دانشگاه به سازمان به عنوان مربی افتخاری جهت تشکیل      کلاس های مهارت آموزی سازمان.

   * امکان بازدید از مراکز علمی و فنی سازمان در سطح شهرستان برای اساتید و همکاران دانشگاه.  

نظرات کاربران