در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

کارگاه های مختلف آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران

در هفته آموزش، کارگاه های مختلف آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی، حوزه معاونت آموزشی با مشارکت بسیج اساتید، دانشجویی و کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران

ضمن تبریک هفته آموزش و گرامیداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری کارگاه های مختلف آموزشی را برگزار می نماید:

رویکردهای نوین آموزشخانم مهندس کاکویی شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۲

خلاقیت و نوآوری در دانشگاه کارآفرین-  آقای دکتر خاکزادیان-  یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ساعت ۹ تا ۱۱

مهارت زندگی و مسئولیت پذیری- خانم زارع روانشناس-  دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ساعت ۸ تا ۱۰

فرایند انجام پروژه معماری-  آقای دکتر احمد نژاد - سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۲

فرضیه، نظریه و روش های علمی- آقای مهندس رفیعی - سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ساعت ۱۳ تا ۱۵

استاد، مسئولیت اجتماعی و آموزش مهارت محور -  همایش-  چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۳

آموزش کاربردی و نقش آن در تحقق شعار سال-  آقای دکتر مفیدیان-  چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ساعت ۱۳ تا ۱۵

 

لینک وبینار :

https://www.skyroom.online/ch/hatef2krimi2/amz

 

لینک ثبت نام جهت گواهی حضور

https://maztc.tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=3257

نظرات کاربران