در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

فرایند پذیرش خوابگاههای دانشجویی و سلف و سرویس دانشگاه فنی و حرفه ای واحد استان مازندران

پذیرش دانشجویان خوابگاهی و برقراری سلف و سرویس دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران

به گزارش روابط عمومی، با حضوری شدن کلاسهای دانشگاه فنی و حرفه ای واحد استان مازندران و حضور دانشجویان در دانشکده ها و آموزشکده های مراکز فنی و حرفه ای استان از روز جمعه 16 اردیبهشت 1401 اسکان خوابگاههای دانشجویی آماده پذیرش دانشجو و از تاریخ 17 اردیبهشت 1401 سلف سرویس در جریان طبخ و توزیع غذای در بین دانشجویان قرار گرفت.

 

نظرات کاربران