در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

دیدار سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای واحد استان مازندران با شهردار منطقه شماره دو ساری

بازدید شهردار و معاون شهرسازی شهرداری منطقه دو ساری از دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری

دیدار دکتر هاشمی به همراه هیأت رئیسه دانشگاه با آقای محسن سروری شهردار و مهندس حسینی معاونت شهرسازی منطقه ی دو شهرداری ساری جهت تجاری سازی فضاهای مشرف به خیابان دانشکده امام محمد باقر(ع) ساری، در روز دوشنبه 19اردیبهشت 1401  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی، در این دیدار دکتر هاشمی سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران ضمن معرفی اجمالی دانشگاه فنی و حرفه ای استان به تشریح ظرفیت های موجود و آتی سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی تاکید نمودند.

آقای مهندس سروری شهردار منطقه دو ساری و آقای حسینی معاونت شهرسازی شهرداری به همراه هیأت رئیسه از واحد های مختلف دانشکده امام محمد باقر(ع) ساری بازدید به عمل آوردند و در خصوص سرمایه گذاری شهرداری ساری در فضاسازی مشرف به خیابان دانشکده تبادل نظر کردند.

معاون شهرسازی شهرداری و شهردار منطقه 2 از این ارتباط آمادگی خود را جهت انجام اجراء پروژه ها و ساخت واحد های تجاری در فضای منتهی به ورودی دانشگاه، سرمایه گذاری مشترک با دانشگاه، جذب سرمایه گذاری از طریق شهرداری منطقه 2 ساری و استفاده از ظرفیت و تجهیزات شهرداری با تعامل و همکاری استقبال کردند. همچنین طرفین در رابطه با تجاری سازی آموزشی دانشگاه، ساخت واحد های تجاری جهت فروش دست ساخته ها و تولیدات دانشجویان در رشته های مختلف، افزایش درآمد های اختصاصی دانشگاه افزایش دوره های آموزشی مرتبط با ساختمان با محوریت شهرداری ساری، توسط اساتید و دانشجویان به بحث و بررسی پرداختند.

 

نظرات کاربران