در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

رشته های موجود در مقطع کارشناسی

رشته های موجود

 

     آئین نامه آموزشی 

 

ردیف

کد رشته

عنوان رشته

مجموعه دروس سرفصل دروس

1

241

کارشناسی اجرایی عمران

2

170

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

3

340

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری 1399

4

711

کارشناسی ناپیوسته تاسیسات مکانیکی 1400

5

704

کارشناسی ناپیوسته جوشکاری 1400

6

703

کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید 1400

7

716

کارشناسی ناپیوسته شبکه های توزیع برق 1400

8

713

کارشناسی ناپیوسته صنایع چوب و مبلمان 1400

9

719

کارشناسی ناپیوسته صنایع شیمیایی 1400

10 705 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 1400
11 710 کارشناسی ناپیوسته معماری 1400
12 722 کارشناسی ناپیوسته مواد و ریختگری 1400
13 710 کارشناسی ناپیوسته معماری 1400  
14 741 کارشناسی ناپیوسته مربیگری 1400  
15 906 کارشناسی پیوسته معماری 1400  
16 711 کارشناسی ناپیوسته تاسیسات مکانیکی 1400  
 

نظرات کاربران